Hình PR - Tập 6
hinhprtap6

TOP 10 THÍ SINH VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2013

Photo: Minduke Minh Duc
Stylist: Yourin Nguyen
Asisstant: Wilion Tran
Costume: Ha Nhat Tien
Make up: Bourjois

 
Số hiển thị 
 
 
Tin Tức RSS:
News RSS
VIETNAM'S NEXT TOP MODEL TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI: