Fromis_9-Thông tin các thành viên nhóm nhạc Fromis_9

fromis_9 (프로 미스 / 프로 미스 나인), từ viết tắt của ‘From Idol School’, bao gồm 9 thành viên: Saerom, Hayoung, Gyuri, Jiwon, Jisun, Seoyeon, Chaeyoung, Nakyung và Jiheon. Họ được tạo ra thông qua chương trình sống còn Idol School. fromis_9 chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2018, dưới chướng công ty quản lý Stone Music Entertainment. Tuy nhiên, fromis_9 là một nhóm vĩnh viễn, không phải là một nhóm tạm thời. fromis_9 ra mắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 với mini album To. Heart.

Dưới đây là bài viết chia sẻ thông tin profile fromis_9 – tiểu sử các thành viên nhóm nhạc fromis_9 chi tiết và cập nhật nhất.

Fromis_9-Thông tin các thành viên nhóm nhạc Fromis_9
fromis_9

Thông tin Profile fromis_9

Tài khoản mạng xã hội của fromis_9

Thông tin từng thành viên fromis_9

Saerom (rank: 3)

Saerom

Sự thật thú vị về Saerom

Hayoung (Rank: 2)

Hayoung

Sự thật thú vị về Hayoung

Gyuri (rank: 9)

Gyuri

Sự thật thú vị về Gyuri

Gyuri sinh ra ở Seoul, nhưng cha cô là một quân nhân chuyên nghiệp, và ông sống ở nhiều nơi khác nhau ở Busan, thành phố Uijeongbu ở tỉnh Gyeonggi, thành phố Gyeryeong ở tỉnh Đông Nam Nam Chungcheong. Nhà hiện tại của họ là ở Pangyo.

Jiwon

Jiwon

Sự thật thú vị về Jiwon

Jisun (Rank: 1)

Jisun

Sự thật thú vị về Jisun

Seoyeon (Rank: 7)

Sự thật thú vị về Seoyeon

Chaeyoung (Rank: 4)

Chaeyoung

Sự thật thú vị về Chaeyoung

Nagyung (Rank: 5)

Nakyung

Jiheon (Rank: 8)

Jiheon
Kpop - Tags: