Hình PR - Tập 5
hinhprtap5

TOP 11 THÍ SINH VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2013

Photo: Shinvox 
Concept & Stylist: Yourin Nguyen, Wilion Tran
Costume: Top Shop - Top Man
Make-up: Bourjois
 
Số hiển thị 
 
 
Tin Tức RSS:
News RSS
VIETNAM'S NEXT TOP MODEL TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI: