Hình PR - Tập 4
vntm2013hinhprtap4
TOP 12 THÍ SINH VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2013

Photo: Minduke Minh Đức
Retouch: Willion Trần
Stylist: Yourin Nguyễn
Make-up: Bourjois
Costume: Đỗ Mạnh Cường
 
Số hiển thị 
 
 
Tin Tức RSS:
News RSS
VIETNAM'S NEXT TOP MODEL TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI: