Hình PR - Tập 1
top18vntm2013

TOP 18 THÍ SINH VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2013


Art Director: Nam Trung
Photo: Minduke Minh Đức
Stylist: Huyền Coco
Make up: Bourjois
Costume: Kelly Bùi

 
Số hiển thị 
 
 
Tin Tức RSS:
News RSS
VIETNAM'S NEXT TOP MODEL TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI: