Hình Hậu Trường - Thử thách Mix and Match với thương hiệu IVY moda
IMG_0008_2
Thùy Dương, Cao Thiên Trang
IMG_0011_1
Chà Mi, Lại Thanh Hương
IMG_0017_5
Kim Dung, Hoàng Oanh
IMG_0025
Thùy Trâm, Nguyễn Hợp
IMG_0134
Hồng Anh, Kikki Lê
IMG_0160
Cao Ngân, Hồng Xuân
 
Số hiển thị 
 
 
Tin Tức RSS:
News RSS
VIETNAM'S NEXT TOP MODEL TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI: