Multimedia JSC
Address:
Unit 210, Office Building 133 Thai Ha Str., Dong Da dist., Ha Noi, Vietnam

Telephone: +84.4.35376398
Fax: +84.4.35376399
http://www.multimediajsc.com

Information: Office in Ho Chi Minh city:
2nd Flr, Office Bldg No.16, Truong Dinh Str., Ward 6, District 3, HCMC
Tel: +84.8.39107088
Fax: +84.8.39107099

 


Gửi thông điệp đến chương trình:
Tin Tức RSS:
News RSS
VIETNAM'S NEXT TOP MODEL TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI: